1. Sesje terapeutyczne odbywają się po wcześniejszym umówieniu ich terminu bezpośrednio pod numerami terapeutów dostępnymi na stronie.
  2. Odwołania terminu sesji psychoterapii należy dokonać bezpośrednio pod numerem telefonu psychoterapeuty dostępnym na stronie.
  3. Odwołanie terminu wizyty/sesji bez konsekwencji finansowych, możliwe jest do 24 godzin przed umówionym spotkaniem.
  4. Odwołanie sesji psychoterapeutycznej w czasie krótszym niż 24 godziny przed sesją lub niestawienie się bez uprzedzenia wiąże się z opłaceniem pełnej kwoty za sesję – związane jest to z koniecznością zarezerwowania czasu pracy psychoterapeuty.
  5. W przypadku spóźnienia się na sesję, czas sesji zostaje skrócony o czas spóźnienia.